Behandlingar

Priser och regler

Vi strävar efter att följa rekommendationer och riktlinjer från TLV.
Läs mer om tandvårsstödet här: TLV-Tandvårdsstödet
TLV-Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket är en statlig myndighet som har till uppgift att besluta om pris och subvention av läkemedel och förbrukningsartiklar samt reglerna för det statliga tandvårdsstödet.
TLV-Tandvård. Den myndighet som beslutar om vilka behandlingar som ska ingå i högkostnadsskyddet för tandvård.
Tandverkstan är medlemmar i PTL-Privattandläkarna – en branschorganisation för privata tandvårdsföretag i Sverige.

Behandlingar

Priser och regler

Vi strävar efter att följa rekommendationer och riktlinjer från TLV.
Läs mer om tandvårsstödet här: TLV-Tandvårdsstödet
TLV-Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket är en statlig myndighet som har till uppgift att besluta om pris och subvention av läkemedel och förbrukningsartiklar samt reglerna för det statliga tandvårdsstödet.
TLV-Tandvård. Den myndighet som beslutar om vilka behandlingar som ska ingå i högkostnadsskyddet för tandvård.
Tandverkstan är medlemmar i PTL-Privattandläkarna – en branschorganisation för privata tandvårdsföretag i Sverige.